فصل نهم کتب زیست و آزمایشگاه 2 مربوط به رشد و نمو در گیاهان میشود, مطالب این بخش بیشتر حفظی است. پیشنهاد میشود پس خواندن دقیق متن کتاب این تست ها را نیز حل کنید.

حجم : 1700 کيلوبايت
فرمت : .pdf
رمز : ندارد