b_250_200_16777215_00_images_stories_News_creative_illness.jpgافرادی که در مشاغل خلاق فعالیت می کنند بیشتر از عموم مردم به درمان بیماری های روانی می پردازند. به خصوص بین نویسندگی و شیزوفرنی(اسکیزوفرنی)، ارتباط چشم گیری دیده می شود. بر اساس پژوهش وسیعی که در انستیتوی کارولینسکا (سوئد) و بر روی یک میلیون و دویست هزار نفر انجام شد، مشخص شده است که اختلال دوقطبی (شیدایی-افسردگی) شایع ترین بیماری روانی در بین هنرمندان بوده و تمایل به خودکشی در بین هنرمندان، 50% بیشتر از عموم مردم است. همچنین هنرمندان نسبت به عموم مردم، بیشتر به بیماری های روانی مانند شیزوفرنی، افسردگی، اضطراب، اعتیاد به مواد مخدر و الکل، اوتیسم، بی اشتهایی عصبی و بیش فعالی مبتلا می شوند. پژوهشگران معتقدند که با توجه به این یافته ها، باید نگرش به بیماری های روانی مورد بازنگری قرار گرفته و در درمان این بیماری ها، تجدید نظر صورت گیرد. همچنین باید پزشک و بیمار در مورد روش درمان و اینکه درمان با چه قیمتی انجام شود به توافق برسند. سنّت پزشکی این است که به بیماری، نگرش سیاه و سفید دارد و در تلاش است تا هرآنچه که ناخوشی تلقی می شود از بین برود.