شما هم میتوانید با این کتاب نمره ی آزمایشگاهخود را کامل و یا اگر در مقطع دبیرستانید در مسابقات آزمایشگاهی شرکت کنید این کتاب ، توصیه ی تمام دبیران و اتستادان شیمی به شماست.

حجم : 775.5 کيلوبايت
فرمت : .pdf
رمز : ندارد