جهت شرکت در المپیاد مرحله اول، دو و مرحله تابستانی کتابهای زیر می تواند مورد استفاده قرار گیرند این منابع ذکر شده به نقل از سایت دانش پژوهان جوان میباشد .

Direct link

فرمت : .docx

سایز : 14.7KB