نفت و گازی که ما در منزل و خودروها مورد استفاده قرار می دهیم از مرگ موجودات زنده در فشار و گرمای اعماق زمین تشکیل شده است. دانشمندان سال هاست که در پی یافتن پاسخ این پرسش هستند که آیا هیدروکربن های ناشی از این فرایند می توانند در اعماق زمین  جایی که اثری از مواد آلی نیست‌ نیز تشکیل شوند؟

پژوهشگران سوئدی و روسی برای نخستین بار دریافتند که اتان و هیدروکربن های سنگین تر از آن می توانند در فشار و دمای مشابه لایه ای از زمین که بالاتر از پوسته و زیر هسته - یعنی گوشته - قرار دارد، تشکیل شوند.


 

این دانشمندان با استفاده از یک سلول سندانی الماس و یک منبع لیزری برای تولید گرما، متان را در فشاری بالاتر از 20 هزار اتمسفر و دمای 1300 تا 2240 درجه ی فارنهایت قرار دادند. این، همان شرایط فشار – دمایی است که در فاصله ی 65 تا 150 کیلومتری سطح زمین وجود دارد. در این شرایط متان وارد یک واکنش شیمیایی شد که نتیجه ی آن تشکیل اتان، پروپان، بوتان، هیدروژن مولکولی و گرافیت بود. پژوهشگران در گام بعدی، اتان را در این شرایط قرار دادند که به تولید متان انجامید.


 

این تبدیلات نشان می دهد که هیدروکربن های سنگین تر می توانند در اعماق زمین وجود داشته باشند. برگشت پذیر بودن واکنشها نیز نشان می دهد که تولید هیدروکربن های سیر شده به طورترمودینامیکی کنترل می شود و نیازی به ماده ی آلی ندارد. گفتنی است هیدروکربن هایی که به این روش تولید می شوند پایداری بلندمدتی دارند.