اگر تا به حال به وب سايتي رفته باشيد كه يك پنجره شناور را بر روي بقيه وب سايت ها باز مي كند، چيزي را ديده ايد كه به Iframe يا «فريم شناور» موسوم است. شايد فكر كنيدبخشي از سايت جديد باشد. ول چنين نيست. برنامه نويسان وب ميتوانند براي جلوگيري از سرقت Iframe توسط هكرها امكان كدنويسي در Iframe ها را ازكار بيندازند، ولي اگر آنها اين كار را نكرده باشند، خودتان مي توانيد آنرا غير فعال كنيد. از منوي Tools، گزينه Internet Options را كليك و در صفحه Security منطقه مربوطه راانتخاب كنيد. سپس، روي دكمه Custom كليك كرده و گزينه Launching Programs and Files in a IFRAME را علامت بزنيد...

31 – اگر تا به حال به وب سايتي رفته باشيد كه يك پنجره شناور را بر روي بقيه وب سايت ها باز مي كند، چيزي را ديده ايد كه به Iframe يا «فريم شناور» موسوم است. شايد فكر كنيدبخشي از سايت جديد باشد. ول چنين نيست. برنامه نويسان وب ميتوانند براي جلوگيري از سرقت Iframe توسط هكرها امكان كدنويسي در Iframe ها را ازكار بيندازند، ولي اگر آنها اين كار را نكرده باشند، خودتان مي توانيد آنرا غير فعال كنيد. از منوي Tools، گزينه Internet Options را كليك و در صفحه Security منطقه مربوطه راانتخاب كنيد. سپس، روي دكمه Custom كليك كرده و گزينه Launching Programs and Files in a IFRAME را علامت بزنيد

32 –جديد نيست بااستفاده از منطقه «سايت هاي ممنوعه» مي توانيد جلوي باز شدن پنجره هاي تبليغاتي درسايتهاي خاص را بگيريد. از منوي Tools،گزينه Internet Options را كليك كرده و به صفحه Security برويد. سپس با انتخاب Restircted Sites روي دكمه Site كليك و URL مربوطه را تايپ كنيد

33 - جديد نيست  اگر كامپيوتر خود را به صورت اشتراكي با ديگران استفاده مي كنيد،احتمالاً دوست نداريد كه اطلاعات كارت اعتباري و ساير اطلاعات شخصي تان در فولدر TemporayInterent Files باقي بماند. براي اين منظور، از منوي Tools، گزينه Internet Options راانتخاب كرده و در صفحه Avanced زير قسمت Security ، گزينه Do not save encrypted page to disk راعلامت بزنيد تا صفحاتي كه با http آغاز مي شوند (از جمله فروشگاههاي اينترنتي و صفحات بانك هاي اينترنتيدر ديسك شما ذخيره نشوند

34 – اگر مي خواهيد همه چيز را از فولدر فايل هاي موقتي اينترنت پاك كنيد، مي توانيد گزينه بعدي يعني when browser is closed Empty Temporay Internet Files-Folder راعلامت بزنيد و به علاوه فضاي خالي بيشتري را در ديسك خود باقي بگذاريد

35 – آيا دوست داريد بدانيد يك سايت وب با اطلاعاتي كه از خود ارائه مي دهيد چه مي كند؟ از منوي View، گزينه Privacy Report را كليك و URL سايت مورد نظر را تعيين كنيد. سپس روي دكمهSummary كليك كنيد تا ببينيد سايت مربوطه با اطلاعات شما چه مي كند

36 – راه پي بردن به هويت و اعتبار افراد در اينترنت بررسي گواهي نامه ها و امضاهاي ديجيتالي است. از منوي Tools گزينه Internet Options را كليك كرده و به صفحه Content برويد. سپس روي دكمه Certificates كليك كنيد تا گواهي نامه هاي امنيتي سايت هايي را كه بازديد كرده ايد ببينيد.

37 – يك تغيير خاص در تنظيمات منطقه امنيتي اين است كه مانع از اجراي برنامه ها توسط جاوا اپلت هايي بشويم كه در سايت هاي قرار گرفته در منطقه ممنوعه وجود دارند. با اين كار، نه تنها جاوا ازكار مي افتد، بلكه كنترل هاي اكتيوايكس هم غير فعال مي شوند
از منوي Tools ،گزينه Internet Options راانتخاب كرده و به صفحه Security برويد. حال Restricted Sites را انتخاب و روي Custom Level كليك كنيد. سپس ،گزينه Script Active X controls marker as save for scripting را به حالت Disable تغيير دهيد

38 – آيكون Privacy نشان مي دهد كه آيا سايت مورد بازديد در حال ارسال كوكي هايي است كه با تنظيمات Privacy شما مطابقت دارند يا نهبا كليك مضاعف روي اين آيكون، ليستي از كوكي هايي را كه نسبت به ارسال آنها تلاش شده تحت عنوان Privacy Report مشاهده كنيد (اين گزارش به علاوه، نشان مي دهد كه تصاوير از كجا آمده اند). براي تغيير سريع تنظيمات مربوط به كوكي آن سايت، روي كوكي كليك راست كرده و گزينه مورد نظر را انتخاب نمائيد

39 – در هنگام سازمان دهي و مرتب كردن Favorites، فقط يك فولدر رادر آن واحد مي توانيد باز كنيد، مگر اين كه تنظيمات موجود در صفحه Advanced كادر محاوره Internet Options را تغيير دادهباشيد، ولي براي جابه جا كردن يك ليست از Favorites مجبور نيستيد از طريق دكمه Move the Folder عمل كنيد، بلكه مي توانيد به روش Drag-and drop (همراه با كليد Ctrl، يا بدون گرفتن اين كليد) استفاده نمائيد. براي تغيير نام يك آيكون كليك راست كنيد يا با استفاده ازآن را بر روي Desktop ويندوز بيندازيد

40 – درحالي كه مشغول سفارشي كردن تنظيمات، ناحيه Search خود هستيد، مي توانيد نحوهانجام جستجوها در خط Address (به قول مايكروسافت : Autosearch) رانيز مشخص كنيد.تنظيمات اين دو ناحيه يكسان بوده و از طريق منوي Tools، گزينه Internet Options و صفحهAdvanced قابل دسترسي هستند. ناحيه Search فقط زماني قابل سفارشي كردن است كه روي خط باشيد، ولي دستكاري Internet Options در هر زماني امكان پذير است براي Autosearch هم فقط يك انتخاب وجود دارد و آن MSN است