ژنتیک و تحقیقات مندل یکی از فصل های مهم کتاب درسی و سوال خیز سال سوم دبیرستان است با مجموعه  نکات داخل این فایل به راحتی این فصل نسبتا مشکل را یاد بگیرید. 

حجم : 800 کيلوبايت
فرمت : .pdf
رمز : ندارد