پاورپویتی جامع و کامل از اولین آرایه ادبی تا آخرین آرایه با آموزش کامل و به همراه تست هایی از چند کنکور اخیر که در صورت کامل یادگیری این فایل خیالتان ار بابت آرایه های ادبی راحت می شود.

Direct link / Picofile

سایز:3.5MG

فرمت:PDF