پاورپوینتی درباره راهکار های وحدت حوزه و دانشگاه که در حال حاضر به یکی از دغدغه های جامعه روشنفکران است. 

Direct link / Picofile

سایز:300Kb

فرمت:Zip