در كتاب درسي زيست شناسي و آزمايشگاه 2، روش استخراج DNA   سلول هاي پياز در دو مرجله استخراج عصاره و تغليظ DNA   نوشته شده است. مشكل و ايراد اين روش آن است كه در آن فقط گفته شده است عصاره سلول را استخراج كنيد.

برای دانلود به ادامه مطلب روید...

 

 

Direct link / Picofile

سایز:578KB

فرمت:PDF