قورباغه نیزه سمی آبی با نام علمی Dendrobates azureus نوعی قورباغه سمی است که در جنگل‌های سیپالیوینی ساوانا، در جنوب سورینام و شمال به مرکز برزیل یافت شده‌است. این جاندار در هند با نام محلی اوکوپی‌پی شناخته می‌شود. نام گونه‌ای این جاندار از رنگ نیلی پوستش در زبان انگلیسی گرفته شده‌است.